Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Quyết định số 114/QĐ-K2ĐT ngày 31/8/2017 về việc ban hành bốn (04) chương trình đào tạo về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình dành cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sĩ và cán bộ Dược.


* Nội dung văn bản

Trích yếu

Quyết định số 114/QĐ-K2ĐT ngày 31/8/2017 về việc ban hành bốn (04) chương trình đào tạo về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình dành cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sĩ và cán bộ Dược.

Cơ quan ban hành

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế

Loại văn bản

Quyết định

Lĩnh vực

Khoa học công nghệ và Đào tạo

Tình trạng văn bản

Còn hiệu lực

  Tải về quyết định
  Tải về Chương trình đào tạo cán bộ Dược
  Tải về Chương trình đào tạo Điều dưỡng
  Tải về Chương trình đào tạo Hộ sinh
  Tải về Chương trình đào tạo Y sỹ

Tải về
@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site