Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Thông báo

Thư mời quan tâm Hãng truyền thông Hợp phần 2

Hợp phần 2 - Dự án HPET

Thời gian: 18/01/2019

Thư mời quan tâm “Tư vấn hãng kiểm soát nội bộ”

Mua sắm - Đấu thầu

Thời gian: 07/09/2018

Thư mời quan tâm "Tư vấn cá nhân trong nước hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Bác sĩ công tác tại Trạm Y tế xã"

Thư mời quan tâm "Tư vấn cá nhân trong nước hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Bác sĩ công tác tại Trạm Y tế xã"

Thời gian: 28/08/2018

Thư mời quan tâm "Tư vấn cá nhân trong nước đánh giá nhanh thực trạng dạy-học lâm sàng cho Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)"

Thư mời quan tâm “Tư vấn cá nhân trong nước đánh giá nhanh thực trạng dạy-học lâm sàng cho Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)”

Thời gian: 28/08/2018

Thư mời quan tâm vị trí Tư vấn Tài chính, giải ngân (2 lô): Lô 1: Tư vấn Tài chính giải ngân (chuyên trách kế toán giải ngân); Lô 2: Tư vấn Tài chính giải ngân (chuyên trách kiểm soát nội bộ); Mã 4.1.1.g24

Thư mời quan tâm vị trí Tư vấn Tài chính, giải ngân (2 lô): Lô 1: Tư vấn Tài chính giải ngân (chuyên trách kế toán giải ngân); Lô 2: Tư vấn Tài chính giải ngân (chuyên trách kiểm soát nội bộ); Mã 4.1.1.g24

Thời gian: 14/12/2017

Thông báo gia hạn lần 2 mời quan tâm vị trí “Tư vấn cá nhân trong nước phát triển chương trình và tài liệu đào tạo làm việc nhóm cho đội Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trạm y tế xã”– Dự án HPET

Thông báo gia hạn lần 2 mời quan tâm vị trí “Tư vấn cá nhân trong nước phát triển chương trình và tài liệu đào tạo làm việc nhóm cho đội Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trạm y tế xã”– Dự án HPET

Thời gian: 26/10/2017

Thông báo gia hạn tuyển tư vấn cá nhân trong nước phát triển chương trình và tài liệu đào tạo làm việc nhóm cho đội Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trạm y tế xã

Thông báo gia hạn tuyển tư vấn cá nhân trong nước phát triển chương trình và tài liệu đào tạo làm việc nhóm cho đội Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trạm y tế xã

Thời gian: 18/10/2017

Thông báo gia hạn tuyển tư vấn cá nhân trong nước Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo cán bộ công tác tại Trạm y tế xã (5 lô)

Thông báo gia hạn tuyển tư vấn cá nhân trong nước Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo cán bộ công tác tại Trạm y tế xã (5 lô)

Thời gian: 18/10/2017

Thông báo tuyển tư vấn cá nhân vị trí “Tư vấn cá nhân trong nước phát triển chương trình và tài liệu đào tạo làm việc nhóm cho đội Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trạm y tế xã” – Dự án HPET

Thông báo tuyển tư vấn cá nhân vị trí “Tư vấn cá nhân trong nước phát triển chương trình và tài liệu đào tạo làm việc nhóm cho đội Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trạm y tế xã” – Dự án HPET

Thời gian: 02/10/2017

Thông báo tuyển tư vấn cá nhân vị trí “Tư vấn cá nhân trong nước Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo cán bộ công tác tại Trạm y tế xã (5 lô)” – Dự án HPET

Thông báo tuyển tư vấn cá nhân vị trí “Tư vấn cá nhân trong nước Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo cán bộ công tác tại Trạm y tế xã (5 lô)” – Dự án HPET

Thời gian: 02/10/2017

Thư mời quan tâm Tư vấn cá nhân trong nước Xây dựng bộ tiêu chí giám sát và đánh giá việc thực hiện các gói đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực tại các cơ sở đào tạo (3 lô); Mã hoạt động: 1.1.2.c.5.1

Thư mời quan tâm Tư vấn cá nhân trong nước Xây dựng bộ tiêu chí giám sát và đánh giá việc thực hiện các gói đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực tại các cơ sở đào tạo (3 lô); Mã hoạt động: 1.1.2.c.5.1

Thời gian: 20/09/2017

Thư mời quan tâm “Tư vấn hãng trong nước thực hiện truyền thông, vận động về đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực y tế”

Thư mời quan tâm “Tư vấn hãng trong nước thực hiện truyền thông, vận động về đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực y tế”

Thời gian: 11/08/2017

Thư mời quan tâm “Kiểm toán độc lập cho Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)”

Thư mời quan tâm “Kiểm toán độc lập cho Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)”

Thời gian: 13/07/2017

Gia hạn thư mời quan tâm tư vấn điều phối hoạt động hợp phần 3; Mã 4.1.1.p

Gia hạn thư mời quan tâm tư vấn điều phối hoạt động hợp phần 3; Mã 4.1.1.p

Thời gian: 11/05/2017

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site