Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Thông báo

THÔNG BÁO MỜI THẦU (MUA SẮM HÀNG HÓA)

Mời thầu - MSĐT

Thời gian: 27/02/2020

Response to the bidder’s requests for clarification of Bidding Documents for procurement of Equipment and simulation models

for the Grants to innovate the competency-based education program

Thời gian: 17/09/2019

Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm gói thầu Tư vấn hãng trong nước

Tư vấn hãng trong nước thực hiện giám định hàng hóa và giám sát việc cung cấp hàng hóa

Thời gian: 17/09/2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU (MUA SẮM HÀNG HÓA)

Trang thiết bị khám sản, kế hoạch hóa gia đình cho Trạm Y tế xã mô hình điểm.

Thời gian: 11/09/2019

thông báo mời thầu gói thầu Gói thầu rộng rãi quốc tế (ICB) "Trang thiết bị và mô hình phục vụ các gói đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực"

Procurement of Equipment and simulation models for the Grants to innovate the competency-based education program

Thời gian: 31/07/2019

Thư mời quan tâm Hãng truyền thông Hợp phần 2

Hợp phần 2 - Dự án HPET

Thời gian: 18/01/2019

Thư mời quan tâm “Tư vấn hãng kiểm soát nội bộ”

Mua sắm - Đấu thầu

Thời gian: 07/09/2018

Thư mời quan tâm "Tư vấn cá nhân trong nước hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Bác sĩ công tác tại Trạm Y tế xã"

Thư mời quan tâm "Tư vấn cá nhân trong nước hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Bác sĩ công tác tại Trạm Y tế xã"

Thời gian: 28/08/2018

Thư mời quan tâm "Tư vấn cá nhân trong nước đánh giá nhanh thực trạng dạy-học lâm sàng cho Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)"

Thư mời quan tâm “Tư vấn cá nhân trong nước đánh giá nhanh thực trạng dạy-học lâm sàng cho Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)”

Thời gian: 28/08/2018

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site