Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Đơn vị thực hiện

Cuộc họp khởi động chuyến công tác của Đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới tại Ban Quản lý Dự án HPET (7/11/2016)

Cuộc họp khởi động chuyến công tác của Đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới tại Ban Quản lý Dự án HPET

Thời gian: 07/11/2016

Cuộc họp thảo luận, thống nhất Hợp đồng trách nhiệm và kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020 giữa Ban Quản lý Dự án HPET, Sở Y tế và các Trường đào tạo Y Dược thuộc 05 Tỉnh khu vực Tây Bắc

Cuộc họp thảo luận, thống nhất Hợp đồng trách nhiệm và kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020 giữa Ban Quản lý Dự án HPET, Sở Y tế và các Trường đào tạo Y Dược thuộc 05 Tỉnh khu vực Tây Bắc ngày 3/11/2016

Thời gian: 03/11/2016

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site