Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Hợp phần 2

Với sự hỗ trợ từ Dự án HPET, 7 bác sĩ trẻ tình nguyện đầu tiên về nhận công tác lại các huyện nghèo ở Lào Cai, Sơn La, Bắc Cạn.

Với sự hỗ trợ từ Dự án HPET, 7 bác sĩ trẻ tình nguyện đầu tiên về nhận công tác lại các huyện nghèo ở Lào Cai, Sơn La, Bắc Cạn.

Thời gian: 29/06/2017

Họp thẩm định Khung chương trình đào tạo cán bộ quản lý y tế - Hợp phần 2 – Dự án HPET

Họp thẩm định Khung chương trình đào tạo cán bộ quản lý y tế - Hợp phần 2 – Dự án HPET

Thời gian: 09/06/2017

Hội thảo góp ý xây dựng văn bản về hệ thống tổ chức y tế ở địa phương và công tác cán bộ

Hội thảo góp ý xây dựng văn bản về hệ thống tổ chức y tế ở địa phương và công tác cán bộ

Thời gian: 17/05/2017

Chương trình đào tạo giảng viên (TOT) cho lãnh đạo, quản lý dựa trên năng lực cho Giám đốc bệnh viện và Thanh tra Y tế.

Chương trình đào tạo giảng viên (TOT) cho lãnh đạo, quản lý dựa trên năng lực cho Giám đốc bệnh viện và Thanh tra Y tế

Thời gian: 16/05/2017

Hội thảo xin ý kiến về Khung chương trình đào tạo dựa trên năng lực thuộc Hợp phần 2 – Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Hội thảo xin ý kiến về Khung chương trình đào tạo dựa trên năng lực thuộc Hợp phần 2 – Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Thời gian: 13/04/2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO XIN GÓP Ý CÁC KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ Y TẾ

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO XIN GÓP Ý CÁC KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ Y TẾ

Thời gian: 10/03/2017

Đào tạo chuyên khoa I cho 25 bác sĩ trẻ lên vùng núi cao, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân thuộc Hợp phần 2 – Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách y tế (HPET)

Đào tạo chuyên khoa I cho 25 bác sĩ trẻ lên vùng núi cao, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân thuộc Hợp phần 2 – Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách y tế (HPET)

Thời gian: 23/02/2017

Họp rà soát việc triển khai các hoạt động đào tạo của Hợp phần 2 thuộc Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Họp rà soát việc triển khai các hoạt động đào tạo của Hợp phần 2 thuộc Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Thời gian: 17/02/2017

Họp thẩm định kết quả 02 nghiên cứu “Xây dựng khung năng lực quản lý cơ bản của các cán bộ lãnh đạo quản lý y tế các tuyến” và “Đánh giá nhu cầu đào tạo dựa trên năng lực về quản lý của cán bộ y tế”

Họp thẩm định kết quả 02 nghiên cứu “Xây dựng khung năng lực quản lý cơ bản của các cán bộ lãnh đạo quản lý y tế các tuyến” và “Đánh giá nhu cầu đào tạo dựa trên năng lực về quản lý của cán bộ y tế”

Thời gian: 13/02/2017

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site