Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Hợp phần 3

HỘI THẢO VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO CÁN BỘ Y TẾ CẤP XÃ

HỘI THẢO VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO CÁN BỘ Y TẾ CẤP XÃ

Thời gian: 04/08/2017

Hội thảo giới thiệu và triển khai kế hoạch thực hiện mô hình bác sĩ gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Hội thảo giới thiệu và triển khai kế hoạch thực hiện mô hình bác sĩ gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thời gian: 28/07/2017

Thống nhất chương trình đào tạo liên tục chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình cho đối tượng Y sĩ và Dược công tác tại Trạm Y tế xã giữa Nhóm chuyên gia phát triển chương trình đào tạo liên tục và trường Đại học Y Thái Nguyên

Thống nhất chương trình đào tạo liên tục chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình cho đối tượng Y sĩ và Dược công tác tại Trạm Y tế xã giữa Nhóm chuyên gia phát triển chương trình đào tạo liên tục và trường Đại học Y Thái Nguyên- nhóm biên soạn chương trình trong khuôn khổ Hợp phần 3

Thời gian: 25/07/2017

Khai giảng lớp đào tạo liên tục “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình” tại tỉnh Hà Giang

Khai giảng lớp đào tạo liên tục “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình” tại tỉnh Hà Giang

Thời gian: 12/07/2017

Khảo sát nhanh nhu cầu đào tạo cho các đối tượng: Điều dưỡng, Y sỹ, Hộ sinh và Dược tại Trạm Y tế xã trong khuôn khổ Hợp phần 3 – Dự án HPET.

Khảo sát nhanh nhu cầu đào tạo cho các đối tượng: Điều dưỡng, Y sỹ, Hộ sinh và Dược tại Trạm Y tế xã trong khuôn khổ Hợp phần 3 – Dự án HPET.

Thời gian: 19/06/2017

Họp hội đồng thẩm định chương trình đào tạo “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình cho Điều dưỡng công tác tại trạm y tế xã” – Hợp phần 3, Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Họp hội đồng thẩm định chương trình đào tạo “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình cho Điều dưỡng công tác tại trạm y tế xã” – Hợp phần 3, Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Thời gian: 01/06/2017

Hội thảo triển khai kế hoạch năm 2017 - Hợp phần 3, Tăng cường năng lực y tế cơ sở nhằm cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu – Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Hội thảo triển khai kế hoạch năm 2017 - Hợp phần 3, Tăng cường năng lực y tế cơ sở nhằm cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu – Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Thời gian: 19/05/2017

Hội thảo về thống nhất các chương trình và tài liệu đào tạo cho đối tượng Bác sĩ tại Trạm Y tế xã theo nguyên lý Y học gia đình – Hợp phần 3

Hội thảo về thống nhất các chương trình và tài liệu đào tạo cho đối tượng Bác sĩ tại Trạm Y tế xã theo nguyên lý Y học gia đình – Hợp phần 3

Thời gian: 17/05/2017

Họp xin ý kiến về kế hoạch tổ chức triển khai đào tạo cho Bác sĩ tại trạm Y tế xã theo nguyên lý Y học gia đình thuộc Hợp phần 3 – Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Họp xin ý kiến về kế hoạch tổ chức triển khai đào tạo cho Bác sĩ tại trạm Y tế xã theo nguyên lý Y học gia đình thuộc Hợp phần 3 – Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Thời gian: 12/05/2017

Chuyến khảo sát thực trạng và làm việc tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, ĐăkNong của Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) để nâng cao năng lực đội ngũ Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở.

Chuyến khảo sát thực trạng và làm việc tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, ĐăkNong của Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) để nâng cao năng lực đội ngũ Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở.

Thời gian: 14/04/2017

Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo về “Chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý Y học gia đình cho bác sĩ công tác tại trạm y tế xã” thuộc Hợp phần 3 – Dự án HPET

Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo về “Chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý Y học gia đình cho bác sĩ công tác tại trạm y tế xã” thuộc Hợp phần 3 – Dự án HPET

Thời gian: 30/03/2017

Họp thống nhất hình thức tổ chức đào tạo ngắn hạn cho Bác sĩ tại Trạm Y tế xã theo nguyên lý Y học gia đình

Họp thống nhất hình thức tổ chức đào tạo ngắn hạn cho Bác sĩ tại Trạm Y tế xã theo nguyên lý Y học gia đình

Thời gian: 10/03/2017

Hội thảo thống nhất các chương trình đào tạo ngắn hạn cho Bác sỹ và Điều dưỡng tại trạm y tế xã theo nguyên lý Y học gia đình của Ban Quản lý Dự án HPET

Hội thảo thống nhất các chương trình đào tạo ngắn hạn cho Bác sỹ và Điều dưỡng tại trạm y tế xã theo nguyên lý Y học gia đình của Ban Quản lý Dự án HPET

Thời gian: 24/02/2017

Chuyến công tác đầu xuân Đinh Dậu 2017 của Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách y tế (HPET)

Chuyến công tác đầu xuân Đinh Dậu 2017 của Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách y tế (HPET)

Thời gian: 13/02/2017

Họp thảo luận, thống nhất Hợp đồng trách nhiệm, kế hoạch giai đoạn 2017-2020 với tỉnh Nam Định và Thái Bình

Họp thảo luận, thống nhất Hợp đồng trách nhiệm, kế hoạch giai đoạn 2017-2020 với tỉnh Nam Định và Thái Bình

Thời gian: 05/01/2017

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site