Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Điểm tin về các đơn vị thực hiện

Hội thảo hướng dẫn các trường Hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương gói đổi mới đào tạo BSĐK dựa trên năng lực tại Hà Nội.

Hội thảo hướng dẫn các trường Hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương gói đổi mới đào tạo BSĐK dựa trên năng lực tại Hà Nội.

Thời gian: 19/04/2017

Buổi làm việc do GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, chủ trì tiếp đại diện tổ chức HAIVN về triển khai một số nội dung hợp tác trong đổi mới đào tạo y khoa

Buổi làm việc do GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, chủ trì tiếp đại diện tổ chức HAIVN về triển khai một số nội dung hợp tác trong đổi mới đào tạo y khoa

Thời gian: 03/04/2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO XIN GÓP Ý CÁC KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ Y TẾ

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO XIN GÓP Ý CÁC KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ Y TẾ

Thời gian: 10/03/2017

Hội thảo đổi mới chương trình đào tạo chuyên khoa Sau đại học dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp

Hội thảo đổi mới chương trình đào tạo chuyên khoa Sau đại học dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp

Thời gian: 03/03/2017

Chuyến công tác đầu xuân Đinh Dậu 2017 của Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách y tế (HPET)

Chuyến công tác đầu xuân Đinh Dậu 2017 của Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách y tế (HPET)

Thời gian: 13/02/2017

Họp thảo luận, thống nhất Hợp đồng trách nhiệm, kế hoạch giai đoạn 2017-2020 với tỉnh Nam Định và Thái Bình

Họp thảo luận, thống nhất Hợp đồng trách nhiệm, kế hoạch giai đoạn 2017-2020 với tỉnh Nam Định và Thái Bình

Thời gian: 05/01/2017

Họp thẩm định đề cương đổi mới chương trình đào tạo Bác sỹ đa khoa dựa trên năng lực thuộc Dự án Giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Họp thẩm định đề cương đổi mới chương trình đào tạo Bác sỹ đa khoa dựa trên năng lực thuộc Dự án Giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Thời gian: 29/12/2016

Họp thẩm định đề cương đổi mới chương trình đào tạo Điều dưỡng dựa trên năng lực thuộc Dự án Giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Họp thẩm định đề cương đổi mới chương trình đào tạo Điều dưỡng dựa trên năng lực thuộc Dự án Giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Thời gian: 29/12/2016

Lễ khai giảng Lớp bác sỹ chuyên khoa I, khóa III cho bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia dự án thuộc Hợp phần 2 – Dự án Giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Lễ khai giảng Lớp bác sỹ chuyên khoa I, khóa III cho bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia dự án thuộc Hợp phần 2 – Dự án Giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Thời gian: 21/12/2016

Họp thẩm định đề cương đổi mới chương trình đạo tạo Điều dưỡng dựa trên năng lực thuộc Dự án Giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Họp thẩm định đề cương đổi mới chương trình đạo tạo Điều dưỡng dựa trên năng lực thuộc Dự án Giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Thời gian: 14/12/2016

Hội thảo Xây dựng chương trình đào tạo dựa trên năng lực quản lý cơ bản cán bộ quản lý tuyến xã

Hội thảo Xây dựng chương trình đào tạo dựa trên năng lực quản lý cơ bản cán bộ quản lý tuyến xã

Thời gian: 07/12/2016

Hội thảo thảo luận, thống nhất hợp đồng trách nhiệm và kế hoạch 2017 - 2020 của Hợp phần 3 thuộc Dự án HPET tại Đà Lạt

Hội thảo thảo luận, thống nhất hợp đồng trách nhiệm và kế hoạch 2017 - 2020 của Hợp phần 3 thuộc Dự án HPET tại Đà Lạt

Thời gian: 24/11/2016

Hội nghị Giới thiệu và triển khai các hoạt động của Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế ngày 22/11/2016 tại Thành phố Đà Lạt

Hội nghị Giới thiệu và triển khai các hoạt động của Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế ngày 22/11/2016 tại Thành phố Đà Lạt

Thời gian: 22/11/2016

Hội thảo giới thiệu các hoạt động hỗ trợ của Dự án HPET về nâng cao năng lực y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình

Hội thảo giới thiệu các hoạt động hỗ trợ của Dự án HPET về nâng cao năng lực y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình

Thời gian: 14/11/2016

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site