Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Thư mời quan tâm “Kiểm toán độc lập cho Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)”
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 292

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (Gọi tắt là: Dự án HPET).

Số hiệp định tài chính: Cr.5441-VN

Tên tư vấn:  “Kiểm toán độc lập cho Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)”; Mã 4.4.6

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng thế giới cho Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) và một phần của khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để chi trả cho dịch vụ tư vấn dưới đây.

Mô tả về dịch vụ tư vấn và tiêu chí tuyển chọn được nêu cụ thể trong Thư mời quan tâm “Kiểm toán độc lập cho Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)” đính kèm.

Ban Quản lý Dự án HPET kính mời các nhà thầu (hãng kiểm toán) có đủ tư cách hợp lệ theo quy định của Ngân hàng Thế giới và quy định của Chính phủ Việt Nam về đấu thầu nộp hồ sơ quan tâm cho dịch vụ kiểm toán nêu trên (Hồ sơ quan tâm cần cung cấp các tài liệu và thông tin chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực theo yêu cầu và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ kiểm toán)

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo hình thức tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) được quy định tại “Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Chuyên gia tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng và Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn của Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 01/2011, hiệu chỉnh tháng 5/2014.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ Văn phòng Ban QLDA HPET theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00, thư hai đến thứ sáu hàng tuần).

Địa chỉ: P.101-104, Tòa nhà Vạn Phúc, Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 04.6258.9595; Số Fax: 04.6273.6523; E-mail: msdt@hpet.vn

Hồ sơ quan tâm (01 bản gốc và 03 bản chụp) phải được gửi tới Văn phòng Ban Quản lý Dự án HPET theo địa chỉ (*) nêu trên trước 09 giờ 00, ngày 27 tháng 7 năm 2017.

Trân trọng cảm ơn./.

Tên văn bản Đường dẫn tải về
Thư mời quan tâm “Kiểm toán độc lập cho Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)” Tải về

Ban QLDA HPET.

Tin mới
Tin khác
@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site