Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Họp thẩm định Hội đồng tư vấn trang thiết bị đầu tư cho các cơ sở đào tạo trong khuôn khổ các gói Grant thuộc tiểu hợp phần 1.2 của Dự án HPET
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 172

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 121/QĐ-HPET ngày 06/07/2017 của Giám đốc Dự án HPET về việc thành lập Hội đồng tư vấn trang thiết bị đầu tư cho các cơ sở đào tạo trong khuôn khổ các gói Grant thuộc tiểu hợp phần 1.2 của Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET), để đảm bảo tính hiệu quả và chất lượng của các trang thiết bị đầu tư cho các cơ sở đào tạo, Ban QLDATƯ HPET tổ chức họp Hội đồng rà soát, đánh giá đề xuất danh mục trang thiết bị của các trường với nội dung như sau:

Chủ trì: TS. Nguyễn Ngô Quang – Giám đốc Ban QLDA HPET, Chủ tịch Hội đồng.

Thời gian: 8h30, thứ 4, ngày 19/7/2017.

Địa điểm: Phòng họp Ban QLDATƯ HPET, số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung: Họp thẩm định Hội đồng tư vấn trang thiết bị đầu tư cho các cơ sở đào tạo trong khuôn khổ các gói Grant thuộc tiểu hợp phần 1.2.

Thành phần:

- Thành phần Hội đồng (theo Quyết định số 121/QĐ-HPET của Giám đốc Dự án HPET);

- Các cơ sở đào tạo;

- Ban QLDA HPET.

 

Một số hình ảnh trong cuộc họp

Ban QLDA HPET.

 

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site