Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Cuộc họp khởi động chuyến công tác của Đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới tại Ban Quản lý Dự án HPET (01/8/2017)
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 177

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế về kế hoạch làm việc với Đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB), ngày 01/8/2017, tại Phòng họp Ban QLDA HPET dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Ngô Quang, Phó cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế, Giám đốc Dự án, Ban Quản lý Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế, phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) đã tổ chức cuộc họp khởi động chuyến công tác của Đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới tại Dự án HPET.

 

Phái đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB) gồm các thành viên:

- Bà Preeti Kudesia, Chuyên gia cao cấp về Y tế;

- Ông Lê Minh Sang – Chuyên gia y tế, đồng chủ nhiệm dự án;

 

Theo kế hoạch làm việc thì Đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới sẽ làm việc tại Dự án HPET từ ngày 01 – 11/8/2017 với các nội dung, chi tiết:

  • Rà soát tiến độ theo các cam kết sau hai đợt làm việc vào tháng 3 và tháng 5/2017;
  • Thảo luận về đề xuất tái cấu trúc Dự án;
  • Thảo luận về các công tác chuẩn bị cho Đánh giá giữa kỳ;
  • Thảo luận và thống nhất với EU về kế hoạch truyền thông cho HP3

 

Tham dự cuộc họp khởi động gồm có:

- Phái đoàn Chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB)

- TS. Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, Giám đốc Dự án;

- Các thành viên, đầu mối, cán bộ Ban Quản lý Dự án HPET.

 

Ngoài ra, những hoạt động cụ thể, chi tiết theo từng Hợp phần thuộc Dự án HPET sẽ được Ban Quản lý Dự án cùng đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) làm việc theo chương trình chi tiết trong các ngày tiếp theo.

 

Một số hình ảnh khác về cuộc họp

 

 

Ban QLDA HPET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site