Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Ban QLDA HPET rà soát các gói Grant thuộc tiểu hợp phần 1.2 của Dự án HPET tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 242

Nhằm đảm bảo tính phù hợp, khả thi của các hoạt động thuộc gói Grant và chuẩn bị các nội dung trình phê duyệt kế hoạch hoạt động các gói Grant,Trong đợt làm việc từ tháng 7-8/2017, Ban QLDA HPET đã tổ chức các họp rà soát kế hoạch hoạt động tổng thể, kế hoạch 18 tháng tại các trường tại 3 miền Bắc Trung Nam, với nội dung như sau::

 

Thời gian: Tháng 7,8/2017.

Thành phần:

Chủ trì: Giám đốc Ban QLDA HPET.

- Nhóm Chuyên gia Hội đồng thẩm định gói Grant.

- Lãnh đạo, nhóm nòng cốt các trường, cán bộ kế hoạch, tài chính các trường có gói Grant BSĐK, - BS RHM, Điều dưỡng

-  Hợp phần 1, Cán bộ Tài chính, Mua sắm Đấu thầu Ban QLDA HPET.

 

Qua rà soát, hướng dẫn của Nhóm chuyên gia Hội đồng và Dự án HPET, các trường cơ bản nắm bắt được cách thức xây dựng nội dung, phân bổ kinh phí và các biểu mẫu kế hoạch hoạt động. Kế hoạch hoạt động 18 tháng các trường cần gửi Dự án HPET trước ngày 15/8/2017.

 

Một số hình ảnh trong buổi làm việc 

Ban QLDA HPET.

 

 

 

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site