Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Thư mời quan tâm “Tư vấn hãng trong nước thực hiện truyền thông, vận động về đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực y tế”
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 386

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (Gọi tắt là: Dự án HPET)

Số hiệp định tài chính: Cr.5441-VN

Tên gói thầu dịch vụ tư vấn: “Tư vấn hãng trong nước thực hiện truyền thông, vận động về đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực y tế”.

Mã hoạt động: 1.1.4.e

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng thế giới cho Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) và một phần của khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để chi trả cho dịch vụ kiểm toán dưới đây.

1) Thông tin dự án

Dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (viết tắt là Dự án “HPET”) vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Bộ Y tế làm cơ quan chủ quản được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020. Các hoạt động can thiệp của dự án được triển khai tại Bộ Y tế, các trường đại học, cao đẳng y tế và 15 tỉnh dự án bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Thái Bình, Nam Định, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Lâm Đồng (và dự kiến bổ sung tỉnh Hà Tĩnh).

Mục tiêu chung của Dự án là “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, quản lý y tế và tăng cường năng lực đội ngũ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở”.

Mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm: (i) Cải thiện toàn diện chất lượng giáo dục nhân lực y tế thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục (ii) Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý sử dụng nhân lực y tế, chú trọng đến tăng cường, luân phiên cán bộ y tế có trình độ về công tác ở vùng khó khăn (iii) Nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực y tế làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu góp phần vào việc đạt chuẩn quốc gia của các trạm y tế xã và đóng góp vào chương trình nông thôn mới.

Dự án bao gồm 4 hợp phần: Hợp phần 1: Cải thiện chất lượng giáo dục nhân lực y tế bậc đại học, cao đẳng thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục; Hợp phần 2: Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý, sử dụng nhân lực y tế; Hợp phần 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu; Hợp phần 4: Quản lý dự án.

2) Muc tiêu dịch vụ truyền thông: ̣

- Truyền thông, vận động chính sách, nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý, các cơ sở đào tạo y tế về đổi mới giáo dục đào tạo nhân lực y tế theo hướng dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.

- Truyền thông, phổ biến thông tin cho công chúng nói chung và người hưởng lợi của dự án về các hoạt động hỗ trợ của dự án HPET trong lĩnh vực cải thiện chất lượng giáo dục nhân lực y tế, nâng cao năng lực quản lý y tế và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu.

3) Phạm vi công việc:

- Thực hiện truyền thông, vận động về đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực y tế dành cho các nhóm đối tượng:

(1) Nhà quản lý, cơ quan hoạch định chính sách;

(2) Cơ quan quản lý và sử dụng nguồn nhân lực y tế;

(3) Đội Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở;

(4) Công chúng, người dân đặc biệt là cộng đồng dân cư ở các vùng khó khăn.

- Đơn vị Tư vấn cần thực hiện những công việc chủ yếu sau đây:

(i) Xây dựng kế hoạch truyền thông:

+ Nghiên cứu, rà soát tài liệu và các hoạt động truyền thông liên quan đến đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực y tế.

+ Đánh giá nhanh nhu cầu và thói quen tìm kiếm thông tin của các nhóm đối tượng đích.

+ Xác định thông điệp truyền thông, kênh và phương tiện truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng đích cho từng giai đoạn 2017-2018 và 2019-2020. Trong đó các nội dung truyền thông cần đảm bảo:

o Giai đoạn 1 (2017 -2018): Truyền thông về sự cần thiết của việc đổi mới đào tạo nhân lực ngành y tế và tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực đội ngũ CSSKBĐ tuyến y tế cơ sở

o Giai đoạn 2 (2019 -2020): Truyền thông để nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin tới công chúng nói chung và người hưởng lợi của dự án nói riêng.

o Các hoạt động truyền thông cần đáp ứng: Truyền thông trên báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh; hoạt động Media tour; sản xuất phim tổng kết dự án.

+ Đề xuất tổ chức triển khai và khung thời gian.

+ Ước tính khối lượng và chi phí các hoạt động.

+ Thu thập ý kiến và chỉnh sửa dự thảo kế hoạch truyền thông theo góp ý của chuyên gia, trình kế hoạch truyền thông hoàn thiện cho Ban QLDA HPET nghiệm thu.

(ii) Thực hiện kế hoạch truyền thông:

+ Thực hiện các hoạt động truyền thông theo đúng kế hoạch truyền thông do Ban QLDA HPET nghiệm thu.

(iii) Đánh giá tác động và hiệu quả của các hoạt động truyền thông theo từng nhóm đối tượng.

Ban Quản lý Dự án HPET kính mời các nhà thầu (hãng truyền thông) có đủ tư cách hợp lệ theo quy định của Ngân hàng Thế giới và quy định của Chính phủ Việt Nam về đấu thầu nộp hồ sơ quan tâm cho dịch vụ truyền thông nêu trên.

Hồ sơ quan tâm cần cung cấp các tài liệu và thông tin chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực theo yêu cầu và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ truyền thông.

Các tiêu chí đánh giá hồ sơ quan tâm bao gồm:

Mục 1: Tư cách hợp lệ của nhà thầu (hãng truyền thông)

1. Yêu cầu số lượng: 01 bản gốc và 03 bản chụp hồ sơ quan tâm.

2. Có Thư quan tâm được đại diện hợp pháp nhà thầu ký tên, đóng dấu.

3. Không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ quan tâm với tư cách là nhà thầu chính.

4. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu nhà thầu là liên danh).

5. Là công ty/tổ chức/hãng truyền thông có tư cách pháp nhân hợp pháp và đang hoạt động tại Việt Nam: có Đăng ký/Quyết định thành lập hoạt động do Cơ quan có thẩm quyền cấp.

6. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Mục 2: Năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu

1. Thông tin chung về nhà thầu (địa chỉ, ngành nghề ...).

2. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông; Kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ truyền thông về y tế; Cơ cấu tổ chức và nhân sự; Năng lực tài chính.

3. Khả năng bố trí nhân sự thực hiện dịch vụ tư vấn: hãng truyền thông phải có khả năng bố trí nhóm chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dịch vụ truyền thông, bao gồm: Trưởng nhóm, Chuyên gia truyền thông, Cố vấn, Biên tập viên chính, Copywriter, Đạo diễn, Quay phim chụp ảnh và các cán bộ hỗ trợ.

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo hình thức tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) được quy định tại “Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Chuyên gia tưvấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng và Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn của Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 01/2011, hiệu chỉnh tháng 5/2014.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ Văn phòng Ban Quản lý Dự án HPET theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 đến 17 giờ).

Địa chỉ (*): Phòng 101-104, Tòa nhà Vạn Phúc, số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.6258.9595; Số Fax: 024.6273.6523; E-mail: msdt@hpet.vn

Hồ sơ quan tâm (01 bản gốc và 03 bản chụp) phải được gửi tới Văn phòng

Ban Quản lý Dự án HPET theo địa chỉ (*) nêu trên trước 09 giờ 00, ngày 24 tháng 8 năm 2017.

Tên văn bản

Đường dẫn tải về

Thư mời quan tâm “Tư vấn hãng trong nước thực hiện truyền thông, vận động về đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực y tế”

Tải về

Ban QLDA HPET.

 

Tin mới
Tin khác
@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site