Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Thẩm định Chương trình Đào tạo liên tục cho cán bộ (Điều dưỡng, Y sỹ, Hộ sinh và Dược) làm việc tại Trạm Y tế xã theo nguyên lý Y học gia đình trong khuôn khổ Hợp phần 3 – Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 346

Ngày 23/8/2017, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định các Chương trình Đào tạo liên tục cho cán bộ làm việc tại Trạm Y tế xã theo nguyên lý Y học gia đình (bao gồm: Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sỹ và Dược).

Trong cuộc họp Hội đồng thẩm định, các Ủy viên Hội đồng đã có ý kiến về: nội dung các khóa đào tạo, thời lượng đào tạo và tiêu chuẩn giảng viên.... 

 

 

Kết thúc buổi họp, toàn thể Hội đồng thẩm định nhất trí 100% thông qua 04 Chương trình Đào tạo liên tục cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sỹ và Dược. Tuy nhiên  các chương trình này vẫn cần phải chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nội dung theo các ý kiến của Ủy viên Hội đồng thẩm định.

Trên cơ sở các ý kiến của các Ủy viên Hội đồng thẩm định, Nhóm biên soạn Chương trình sẽ tiến hành thực hiện, chỉnh sửa, hoàn thiện trong vòng 01 tuần và gửi Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo để trình Bộ Y tế phê duyệt.

Một số hình ảnh trong cuộc họp

 

Ban QLDA HPET.

 

 

 

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site