Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Họp Báo Cáo Thứ trưởng Bộ Y Tế Về Tiến Độ Triển Khai Dự Án
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 268

Chiều ngày 13 tháng 9 năm 2017, tại phòng họp tầng 3, Bộ Y tế, Ban QLDA HPET đã tổ chức buổi họp giao ban với Thứ trưởng Lê Quang Cường với sự tham gia đầy đủ của đại diện các vụ, cục liên quan (Vụ KHTC, Vụ TCCB, Cục KHCN&ĐT, Trường Y tế Công Cộng).

 

Giám đốc dự án – Ts. Nguyễn Ngô Quang báo cáo chi tiết tiến độ triển khai từng hợp phần của dự án, tiến độ thực hiện các cam kết đã thống nhất với Ngân hàng Thế giới, nêu rõ những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ để xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng.

 

Sau phần báo cáo của Giám đốc dự án, phần giải trình của Kế toán trưởng dự án về tình hình giải ngân, cũng như phần đóng góp ý kiến của các Vụ, cục liên quan; Giáo sư Thứ trưởng Lê Quang Cường đã có những ý kiến chỉ đạo sát sao, cụ thể đối với từng từng hợp phần của dự án.

 

Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được các mục tiêu then chốt của dự án về đổi mới giáo dục, đào tạo y tế. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động, dự án cần đảm bảo chắc chắn chất lượng đầu ra của các hoạt động.

 

Ngoài việc đôn đốc tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, Thứ trưởng cũng yêu cầu dự án tổ chức hướng dẫn tài chính cụ thể cho các trường, cùng thảo luận và đưa ra các đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

 

Thứ trưởng đã có những chỉ đạo cụ thể đối với từng vụ, cục liên quan trong việc phối hợp với Ban QLDA HPET thực hiện và đẩy nhanh tiến độ các cam kết đã thống nhất với Ngân hàng thế giới trong đợt công tác tháng 8/2017 vừa qua.

Cuộc họp kết thúc vào 16:30 cùng ngày.

                                                                                                                                            Ban QLDA HPET

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site