Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Thư mời quan tâm Tư vấn cá nhân trong nước Xây dựng bộ tiêu chí giám sát và đánh giá việc thực hiện các gói đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực tại các cơ sở đào tạo (3 lô); Mã hoạt động: 1.1.2.c.5.1
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 229

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (Gọi tắt là: Dự án HPET).

Số hiệp định tài chính: Cr.5441-VN

Tên gói thầu: Tư vấn cá nhân trong nước Xây dựng bộ tiêu chí giám sát và đánh giá việc thực hiện các gói đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực tại các cơ sở đào tạo (3 lô); Mã hoạt động: 1.1.2.c.5.1.

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng thế giới cho Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) và một phần của khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để chi trả cho dịch vụ tư vấn dưới đây.

Mô tả về dịch vụ tư vấn và tiêu chí tuyển chọn được nêu cụ thể trong Điều khoản tham chiếu cho từng vị trí tư vấn (từng lô) của gói thầu “Tư vấn cá nhân trong nước Xây dựng bộ tiêu chí giám sát và đánh giá việc thực hiện các gói đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực tại các cơ sở đào tạo (3 lô)”, bao gồm:

Lô 1: tư vấn 1 (Xây dựng bộ tiêu chí cho các gói đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ Đa khoa);

Lô 2: tư vấn 2 (Xây dựng bộ tiêu chí cho các gói đổi mới chương trình đào tạo Điều dưỡng);

Lô 3: tư vấn 3 (Xây dựng bộ tiêu chí cho các gói đổi mới chương trình đào tạo Răng Hàm Mặt).

(Các Điều khoản tham chiếu kèm theo).

Ban Quản lý Dự án HPET kính mời các tư vấn cá nhân có đủ tư cách hợp lệ nộp hồ sơ quan tâm cho vị trí tư vấn nêu trên (trường hợp tư vấn tham gia ứng tuyển nhiều lô, tư vấn sẽ chỉ được xem xét, đánh giá để trao hợp đồng cho tối đa là 01 lô).

Hồ sơ quan tâm của tư vấn cần cung cấp các thông tin chứng minh tư vấn có năng lực theo yêu cầu và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ tư vấn (Hồ sơ quan tâm bao gồm: thư quan tâm, hồ sơ lý lịch khoa học cá nhân; bản chụp bằng cấp, văn bằng/chứng chỉ liên quan).

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo hình thức tuyển tư vấn cá nhân (IC) được quy định tại “Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Chuyên gia tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng, tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn của Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 01/2011, hiệu chỉnh tháng 5/2014.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ Văn phòng Ban QLDA HPET theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00, thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

Địa chỉ: P.101-104, Tòa nhà Vạn Phúc, Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.6258.9595; Số Fax: 024.6273.6523; E-mail: msdt@hpet.vn

Hồ sơ quan tâm phải được gửi tới Văn phòng Ban QLDA HPET hoặc qua Email theo địa chỉ nêu trên trước 09 giờ 00 ngày 03 tháng 10 năm 2017.

Trân trọng cảm ơn./.

Thư mời quan tâm Tải về
Điều khoản tham chiếu tư vấn 1 (Xây dựng bộ tiêu chí cho các gói đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ Đa khoa) Tải về
Điều khoản tham chiếu tư vấn 2 (Xây dựng bộ tiêu chí cho các gói đổi mới chương trình đào tạo Điều dưỡng) Tải về
Điều khoản tham chiếu tư vấn 3 (Xây dựng bộ tiêu chí cho các gói đổi mới chương trình đào tạo Răng hàm mặt) Tải về

Ban QLDA HPET.

Tin mới
Tin khác
@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site