Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Thông báo tuyển tư vấn cá nhân vị trí “Tư vấn cá nhân trong nước Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo cán bộ công tác tại Trạm y tế xã (5 lô)” – Dự án HPET
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 193

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET); tín dụng số 5441-VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng dịch vụ tư vấn “Tư vấn cá nhân trong nước nước Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo cán bộ công tác tại Trạm y tế xã (5 lô)”: Lô 1. Tư vấn Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Bác sĩ công tác tại Trạm Y tế xã; Lô 2. Tư vấn Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Y sĩ công tác tại Trạm Y tế xã; Lô 3. Tư vấn Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Điều dưỡng công tác tại Trạm Y tế xã; Lô 4. Tư vấn Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Hộ sinh công tác tại Trạm Y tế xã; Lô 5. Tư vấn Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Dược tá công tác tại Trạm Y tế xã.

Thay mặt cho Chủ đầu tư là Bộ Y tế, Ban Quản lý Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” mời các tư vấn cá nhân có đủ tư cách hợp lệ nộp hồ sơ quan tâm cho vị trí tư vấn nêu trên. Hồ sơ quan tâm cần cung cấp các thông tin chứng minh tư vấn có năng lực theo yêu cầu và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ tư vấn được nêu trong điều khoản tham chiếu (Hồ sơ quan tâm bao gồm: Thư quan tâm, lý lịch khoa học cá nhân; bản chụp bằng cấp, văn bằng/chứng chỉ liên quan).

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo hình thức tuyển tư vấn cá nhân được quy định tại “Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Chuyên gia tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng, tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn của Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 01/2011, hiệu chỉnh tháng 5/2014.

Điều khoản tham chiếu trong file đính kèm hoặc liên hệ trực tiếp tới Văn phòng Ban QLDA HPET theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00, thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Địa chỉ: P.101-104, Tòa nhà Vạn Phúc, Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.6258.9595; Số Fax: 024.6273.6523; E-mail: msdt@hpet.vn

Hồ sơ quan tâm phải được gửi tới Văn phòng Ban QLDA HPET hoặc qua Email theo địa chỉ nêu trên trước 9 giờ 00 ngày 13  tháng 10  năm 2017.

TOR Lô 1: Tư vấn Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Bác sĩ công tác tại Trạm Y tế xã Tải về
TOR Lô 2: Tư vấn Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Y sĩ công tác tại Trạm Y tế xã Tải về
TOR Lô 3: Tư vấn Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Điều dưỡng công tác tại Trạm Y tế xã Tải về
TOR Lô 4: Tư vấn Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Hộ sinh công tác tại Trạm Y tế xã Tải về
TOR Lô 5: Tư vấn Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Dược tá công tác tại Trạm Y tế xã Tải về
Thư mời quan tâm Tải về

Ban QLDA HPET.

Tin mới
Tin khác
@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site