Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO LỚP CHUYÊN KHOA CẤP I KHÓA 6 (KHÓA 1 MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN) THUỘC ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM ĐƯA BÁC SỸ TRẺ TÌNH NGUYỆN VỀ VÙNG KHÓ KHĂN DO DỰ ÁN HPET TÀI TRỢ
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 258

Đầu tháng 9/2017, Ban QLDA Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách y tế (HPET) do Ngân hàng Thế giới và Liên minh Châu Âu tài trợ cùng phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, trường Đại học Y Dược Huế tổ chức lễ ký kết hợp đồng đào tạo bác sỹ chuyên khoa I khóa 6 và là khóa đầu tiên tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên cho 29 bác sỹ trẻ tình nguyện thuộc đề án thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn.

 

 

Hợp đồng được ký kết 3 bên gồm:

Đơn vị giao nhiệm vụ:    Vụ Tổ chức Cán bộ - Đề án 585 -  Bộ Y tế

Đơn vị đào tạo:               Trường Đại học Y Dược Huế

Đơn vị cấp kinh phí đào tạo: Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thồng y tế (HPET), do Ngân hàng Thế giới và Liên minh Châu Âu tài trợ

 

 

Tại lễ ký kết, TS. Nguyễn Ngô Quang – Phó cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo – Giám đốc Dự án HPET  cho biết:

Đây là nhiệm vụ chính trị của Bộ Y tế mà đơn vị thực hiện về mặt chuyên môn đào tạo, phương thức tổ chức và triển khai là Vụ Tổ chức Cán bộ, Dự án HPET là đơn vị hỗ trợ kinh phí đào tạo và giao cho các trường trường Đại học Y Dược tổ chức khóa đào tạo và đảm bảo chất lượng, đạt chỉ tiêu vững vàng tay nghề  về chuyên môn để đáp ứng được nhu cầu phục vụ nâng cao công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn;

 

Hoạt động này là một trong những hoạt động để Bộ Y tế tiến tới mục tiêu đến năm 2020 sẽ đưa 300- 500 bác sĩ trẻ có chuyên môn, trình độ đến các địa phương đặc biệt khó khăn để làm việc.

 

Một số hình ảnh tại lễ ký kết:

 

Ban QLDA HPET

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site