Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Thông báo gia hạn tuyển tư vấn cá nhân trong nước Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo cán bộ công tác tại Trạm y tế xã (5 lô)
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 176

 

Ban Quản lý Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET), Bộ Y tế đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo gia hạn thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: “Tư vấn cá nhân trong nước Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo cán bộ công tác tại Trạm y tế xã (5 lô)” Lô 1. Tư vấn Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Bác sĩ công tác tại Trạm Y tế xã; Lô 2. Tư vấn Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Y sĩ công tác tại Trạm Y tế xã; Lô 3. Tư vấn Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Điều dưỡng công tác tại Trạm Y tế xã; Lô 4. Tư vấn Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Hộ sinh công tác tại Trạm Y tế xã; Lô 5. Tư vấn Hỗ trợ và giám sát triển khai đào tạo Dược tá công tác tại Trạm Y tế xã.

2. Tên dự án: “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET).

3. Thời gian phát hành thư mời quan tâm 8 giờ 00, ngày 29 tháng 9 năm 2017 đến trước 9 giờ 00 ngày 13 tháng 10 năm 2017 (trong giờ hành chính)

4. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00, ngày 13 tháng 10 năm 2017.

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 184 (ngày 29 tháng 9 năm 2017)

Nay Ban Quản lý Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET), Bộ Y tế thông báo gia hạn mời quan tâm với nội dung như sau:

Hồ sơ quan tâm phải được gửi tới Văn phòng Ban QLDA HPET theo địa chỉ nêu trên trước 9 giờ 00 ngày 20 tháng 10 năm 2017.

 (Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

TOR và Thư mời quan tâm có thể được tải về từ địa chỉ http://hpet.vn/NewsDetail.aspx?Id=10256.

Ban QLDA HPET.

Tin mới
Tin khác
@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site