Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Thư mời quan tâm vị trí Tư vấn Tài chính, giải ngân (2 lô): Lô 1: Tư vấn Tài chính giải ngân (chuyên trách kế toán giải ngân); Lô 2: Tư vấn Tài chính giải ngân (chuyên trách kiểm soát nội bộ); Mã 4.1.1.g24
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 262

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (Gọi tắt là: Dự án HPET).

Số hiệp định tài chính: Cr.5441-VN

Tên tư vấn: Tư vấn Tài chính, giải ngân (2 lô): Lô 1: Tư vấn Tài chính giải ngân (chuyên trách kế toán giải ngân); Lô 2: Tư vấn Tài chính giải ngân (chuyên trách kiểm soát nội bộ); Mã 4.1.1.g24

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng thế giới cho Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) và một phần của khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để chi trả cho dịch vụ tư vấn dưới đây.

Mô tả về dịch vụ tư vấn và tiêu chí tuyển chọn được nêu cụ thể trong Điều khoản tham chiếu cho vị trí Tư vấn Tài chính, giải ngân (2 lô): Lô 1: Tư vấn Tài chính giải ngân (chuyên trách kế toán giải ngân); Lô 2: Tư vấn Tài chính giải ngân (chuyên trách kiểm soát nội bộ) đính kèm.

Ban Quản lý Dự án HPET kính mời các tư vấn cá nhân có đủ tư cách hợp lệ nộp hồ sơ quan tâm cho vị trí tư vấn nêu trên. Hồ sơ quan tâm cần cung cấp các thông tin chứng minh tư vấn có năng lực theo yêu cầu và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ tư vấn (Hồ sơ quan tâm bao gồm: thư quan tâm, lý lịch khoa học cá nhân; bản chụp bằng cấp, văn bằng/chứng chỉ liên quan).

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo hình thức tuyển tư vấn cá nhân được quy định tại “Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Chuyên gia tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng, tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn của Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 01/2011, hiệu chỉnh tháng 5/2014.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ Văn phòng Ban QLDA HPET theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00, thư hai đến thứ sáu hàng tuần).

Địa chỉ: P.101-104, Tòa nhà Vạn Phúc, Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 04.6258.9595; Số Fax: 04.6273.6523; E-mail: msdt@hpet.vn

Hồ sơ quan tâm phải được gửi tới Văn phòng Ban QLDA HPET theo địa chỉ nêu trên trước 09 giờ 00 ngày 18 tháng 12 năm 2017.

Thư mời quan tâm Tải về
TOR Lô 1: Tư vấn Tài chính giải ngân (chuyên trách kế toán giải ngân) Tải về
TOR Lô 2: Tư vấn Tài chính giải ngân (chuyên trách kiểm soát nội bộ) Tải về

Ban QLDA HPET

Tin mới
Tin khác
@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site