Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

HỘI THẢO HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2018
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 1348

Ngày 30 – 31/3/2018, Ban Quản lý Dự án HPET đã tổ chức Hội thảo hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện năm 2018 tại Thành phố Đà Nẵng do TS. Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Giám đốc Dự án và PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế đồng chủ trì.

 

Tới tham dự Hội thảo là các lãnh đạo, điều phối viên, cán bộ phụ trách mua sắm đấu thầu, cán bộ quản lý tài chính thuộc các đơn vị thụ hưởng Dự án như: Ban QLDA các trường có gói grant đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Răng Hàm Mặt và Điều dưỡng (HP1); Trường Đại học Y tế công cộng và Viện Y tế công cộng TP.HCM (HP2) và Sở Y tế các tỉnh thuộc Dự án (HP3).

 

 

Với mục tiêu:

 • Thống nhất kế hoạch triển khai chi tiết các hoạt động đã được Bộ Y tế phê duyệt trong Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính năm 2018 – Dự án HPET với Ban QLDA Trung ương.
 • Hướng dẫn quy trình đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn, quy trình tuyển chọn và thuê tư vấn.

Thống nhất quy trình quản lý tài chính, giải ngân từ khâu lập kế hoạch, tạm ứng, giải ngân, báo cáo quyết toán

Sau hai ngày tham dự Hội thảo, được tập huấn, trao đổi và thảo luận với các chuyên gia đến từ Ngân hàng Thế giới, Bộ Tài chính, Vụ Kế hoạch tài chính – Bộ Y tế, Ban QLDA TƯ, các đại biểu có thể:

 • Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết
 • Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết từng hoạt động (các bước thực hiện, thời gian thực hiện từng bước, kết quả, cán bộ phụ trách) trong Kế hoạch thực hiện và kế hoạch tài chính năm 2018.
 • Thống nhất với Ban QLDA kế hoạch triển khai và cam kết triển khai theo mục tiêu đã đề ra.
  • Triển khai hoạt động mua sắm đấu thầu tại đơn vị
 • Các bước lập và trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quy định của Ngân hàng thế giới và Chính phủ Việt Nam;
 • Đối với đấu thầu hàng hóa trang thiết bị, sửa chữa nhỏ: Khảo sát nhu cầu, xây dựng cấu hình hàng hóa, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho gói sửa chữa nhỏ; lựa chọn hình thức đấu thầu (hình thức đầu thầu chủ yếu áp dụng cho các đơn vị thực hiện dự án là NCB, NS); dự kiến thời gian tổ chức đấu thầu; quản lý hợp đồng.
 • Đối với tuyển chọn tư vấn: lập điều khoản tham chiếu và dự toán kinh phí; lựa chọn hình thức tuyển chọn (hình thức đầu thầu chủ yếu áp dụng cho các đơn vị thực hiện dự án là IC, CQS); dự kiến thời gian tổ chức tuyển chọn tư vấn; quản lý hợp đồng.
 • Giới thiệu “Hệ thống trao đổi thông tin về đấu thầu” (STEP) của Ngân hàng Thế giới, bao gồm: thủ tục đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin về đấu thầu lên hệ thống;
 • Công tác hậu kiểm, thanh tra kiểm toán theo dõi giám sát hoạt động đấu thầu mua sắm theo quy định của Ngân hàng thế giới và Chính phủ Việt Nam;
 • Các báo cáo thường niên, định kỳ về công tác đấu thầu mua sắm theo Quy định của Ngân hàng thế giới và Chính phủ Việt Nam;
  •  Hướng dẫn quản lý tài chính
 • Tổng quan về quản lý tài chính và giải ngân trong các dự án của Ngân hàng Thế giới;
 • Phổ biến chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;
 • Công tác tài chính kế toán Dự án HPET: Lập kế hoạch ngân sách; thủ tục giải ngân và thanh toán; kiểm soát chi, ghi thu ghi chi tại KBNN; Bổ sung kinh phí về tài khoản tạm ứng; quản lý TSCĐ; Báo cáo tài chính; kiểm toán hàng năm;
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán;

 

Một số hình ảnh Hội thảo

 

 

 

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site