Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2018
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 104

Trong khuôn khổ Hơp phần 2, Dự án HPET chiều ngày 25 tháng 7 năm 2018 tại TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, Ban QLDA Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách y tế (HPET) do ngân hàng thế giới và liên minh châu Âu tài trợ cùng phối hợp với tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2018.

Tham dự hội nghị gồm có Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, lãnh đạo, cán bộ tổ chức các Sở Y tế của 63 tỉnh thành.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến đã phát biểu:

"Năm 2018 được Trung ương Đảng xác định là “năm trọng tâm công tác tổ chức, cán bộ”, Ngành y tế đang tiến hành đổi mới toàn diện và được Đảng, Chính phủ quan tâm, xác định công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe là trách nhiệm của mỗi người dân, từng gia đình, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trong năm qua, công tác tổ chức cán bộ ngành y tế đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành khối lượng lớn công việc, từ những nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách đến những nội dung công việc quan trọng, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, nhạy cảm, phức tạp, góp phần thúc đẩy chuyên môn y tế phát triển, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hội nghị công tác tổ chức cán bộ ngành y tế năm nay có ý nghĩa quan trọng, nhiều nội dung và nhiệm vụ mới về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ được triển khai nhằm nâng cao năng lực thực hiện công tác tổ chức cán bộ cho các đơn vị y tế trong bối cảnh tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt và đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, về tài chính và nhân lực y tế.

Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị các đồng chí triển khai ba nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức cán bộ thời gian tới như sau:

Thứ nhất: Công tác xây dựng tổ chức bộ máy

Thứ hai: Tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động.

Thứ ba: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ."

Hội nghị diễn ra từ ngày 25/7 đến 27/7 năm 2018

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi hội nghị:

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site