Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Họp rà soát các chương trình đào tạo cho tuyến Y tế cơ sở
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 156

Ngày 26/7/2018, tại Văn phòng Ban QLDA HPET đã diễn ra buổi làm việc giữa chuyên gia của các Vụ/Cục Bộ Y tế, các Tổ chức phi chính phủ và thành viên Ban QLDA HPET về việc rà soát, so sánh 6 chương trình đào tạo liên tục của Ban QLDA HPET xây dựng cho đội chăm sóc sức khỏe ban đầu (bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, dược và cán bộ quản lý trạm y tế) công tác tại Trạm y tế xã với các văn bản của Bộ y tế ban hành, chương trình mục tiêu quốc gia và 77 tiêu chí khung năng lực cơ bản nhằm ban đầu xác định sơ bộ một số nội dung/module mới không có trong 6 chương trình để Dự án HPET hỗ trợ bổ sung. Tiếp theo buổi làm việc, các thành viên tham gia buổi làm việc đã xem xét và thảo luận sơ bộ về phần mềm E-learning thiết kế cho chương trình đào tạo.

Thành phần:

-Đại điện Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ y tế.

-Đại diện Cục Khánm chữa bệnh, Bộ y tế.

-Đại diện WB, WHO, HAIVN, UNFDA.

-Đại diện hơp phần 3, Ban QLDA HPET.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi họp:

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site