Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

HỘI THẢO RÀ SOÁT TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN NĂM 2018 VÀ DỰ THẢO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 101

Sau 07 tháng đầu năm 2018 thực hiện triển khai các hoạt động, Ban QLDA HPET đã tổ chức hội thảo rà soát tiến độ triển khai dự án năm 2018 và dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2019 với các nội dung như sau:

 1. Mục tiêu:
  • Đánh giá tiến độ triển khai và cam kết thực hiện các hoạt động tới tháng 12/2018 đã được Bộ Y tế phê duyệt trong Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính năm 2018 – Dự án HPET với Ban QLDA Trung ương.
  • Xây dựng và thống nhất kế hoạch hoạt động và  kế hoạch vốn năm 2019.
  • Trao đổi, thảo luận và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động.
 2. Thời gian: 1 – 2/8/2018
 3. Địa điểm: Khách sạn Hacinco, TP. Hà Nội
 4. Kết quả đầu ra:
  • Kế hoạch triển khai chi tiết các hoạt động tới tháng 12/2018 và cam kết của các đơn vị thuộc Dự án;
  • Các nội dung điều chỉnh kế hoạch thực hiện năm 2018 (trong những trường hợp hết sức cần thiết và có tính thuyết phục);
  • Kế hoạch hoạt động và kế hoạch vốn năm 2019;
  • Các nội dung bổ sung Văn kiện Dự án.

Trong buổi sáng, Ban QLDA HPET đã có các bài trình bày chi tiết về tiến độ chung của dự án, các mốc cam kết với Ngân hàng thế giới. Sau đó, vào buổi chiều, 03 hợp phần đã tập trung tại 03 Hội trường khác nhau để cùng thảo luận nội dung riêng của từng Hợp phần.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi hội thảo trong ngày đầu tiên:

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site