Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Thư mời quan tâm “Tư vấn hãng kiểm soát nội bộ”
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 578

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (Gọi tắt là: Dự án HPET)

Số hiệp định tài chính: Cr.5441-VN

Tên gói thầu dịch vụ tư vấn: “Tư vấn hãng kiểm soát nội bộ”

Mã hoạt động: 4.4.7

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng thế giới cho Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) và một phần của khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để chi trả cho dịch vụ kiểm soát/kiểm toán dưới đây.

 1. Thông tin dự án

Dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (viết tắt là Dự án “HPET”) vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Bộ Y tế làm cơ quan chủ quản được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020. Các hoạt động can thiệp của dự án được triển khai tại Bộ Y tế, các trường đại học, cao đẳng y tế và 15 tỉnh dự án bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Thái Bình, Nam Định, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Lâm Đồng (và dự kiến bổ sung tỉnh Hà Tĩnh).

Mục tiêu chung của Dự án là “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, quản lý y tế và tăng cường năng lực đội ngũ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở”.

Mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm: (i) Cải thiện toàn diện chất lượng giáo dục nhân lực y tế thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục (ii) Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý sử dụng nhân lực y tế, chú trọng đến tăng cường, luân phiên cán bộ y tế có trình độ về công tác ở vùng khó khăn (iii) Nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực y tế làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu góp phần vào việc đạt chuẩn quốc gia của các trạm y tế xã và đóng góp vào chương trình nông thôn mới.

Dự án bao gồm 4 hợp phần: Hợp phần 1: Cải thiện chất lượng giáo dục nhân lực y tế bậc đại học, cao đẳng thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục; Hợp phần 2: Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý, sử dụng nhân lực y tế; Hợp phần 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu; Hợp phần 4: Quản lý dự án.

 1. Mục tiêu kiểm soát nội bộ dự án:
 • Xây dựng các kế hoạch và nội dung kiểm toán nội bộ cho Ban QLDA và các Ban QLDA trực thuộc;
 • Cung cấp dịch vụ kiểm soát nội bộ;
 • Đào tạo cho nhân viên dự án thực hiện công việc kiểm soát nội bộ.
 1. Phạm vi công việc:
 • Xây dựng phương pháp kiểm soát nội bộ dựa trên đánh giá rủi ro i) tuân thủ với Chuẩn mực kiểm soát nội bộ quốc tế (IIA) và ii) phù hợp với ngành y tế công cộng. Phương pháp này phải được triển khai dựa trên đánh giá cơ bản rủi ro và gian lận; 
 • Triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ và chương trình kiểm soát nội bộ chi tiết cho Dự án. Kế hoạch này nên được triển khai cho toàn bộ kỳ hoạt động của Dự án và chương trình chi tiết nên được thực hiện ít nhất trong 2 năm hoạt động của Dự án. Chương trình kiểm soát sẽ bao trùm một trong các lĩnh vực sau:

+ Quy trình mua sắm và đấu thầu;

+ Hệ thống quản lý kế toán và tài chính;

+ Quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và hệ thống quản trị. 

 • Rà soát quy trình thực hiện dự án, đưa ra khuyến nghị điều chỉnh Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án cho phù hợp với các quy định hiện hành.
 • Chuẩn bị kế hoạch đào tạo, chuẩn bị tài liệu, tổ chức và cung cấp các khóa đào tạo cho đội ngũ kiểm toán nội bộ.
 • Tiến hành kiểm soát nội bộ hàng năm cho Dự án và trực tiếp đào tạo cho các cán bộ kiểm soát nội bộ được bổ nhiệm thông qua công việc thực tế. Công việc kiểm soát sẽ được thực hiện theo đúng kế hoạch và chương trình kiểm soát.  Khi tiến hành công việc kiểm soát đặc biệt chú ý những vấn đề sau:

1. Đảm bảo hệ thống kế toán và quản lý tài chính là có thể tin cậy và hiệu quả trong việc thiết kế và đánh giá mức độ những vấn đề đang có;  

2. Kiểm tra tính hiệu quả, đầy đủ và ứng dụng các thủ tục kế toán, tài chính và hoạt động kiểm soát và do vậy đảm bảo tính chính xác của sổ sách kế toán; 

3. Xác minh hệ thống kiểm tra nội bộ có hiệu quả trong việc thiết kế và hoạt động nhằm đảm bảo phòng chống và phát hiện sớm các hành động tham ô, gian lận, biển thủ và áp dụng sai; 

4. Phát hiện các bộ phận không hiệu quả trọng yếu đang tồn tại trong hệ thống và đề xuất các biện pháp khắc phục cần thiết;

5. Xác nhận các quyết định là phù hợp với quy định tài chính và tuân thủ với các yêu cầu của Chính phủ và các quy định có liên quan;   

6. Xác nhận rằng các thủ tục mua sắm được tuân thủ và chuẩn bị phù hợp với công việc, hàng hóa và dịch vụ;

7. Kiểm tra tất cả các khoản chi phí được tài trợ bởi Bộ Y tế, Ngân hàng Thế giới và Liên minh châu Âu, bao gồm mua sắm hàng hóa và dịch vụ, có đầy đủ chứng từ hợp lý hợp lệ và được thực hiện theo các nguyên tắc của Chính phủ Việt nam và các thỏa thuận tài chính liên quan; 

8. Xác minh tất cả hàng hóa được mua về và xuất ra các chứng từ hợp lệ (Phiếu nhận/giao/xuất hàng, phiếu thu) và được ghi nhận vào sổ/thẻ kho và số dư được ghi nhận chính xác. Nếu cần thiết, tiến hành kiểm kê tài sản và hàng tồn kho khác do WB tài trợ; 

9. Xác nhận ngân hàng ủy quyền cho CPMU/các SPMU nhằm đảm bảo chi phí phát sinh cho Dự án được thực hiện đúng mục đích. Để thực hiện được điều này, kiểm soát viên nên đến CPMU và các SPMU và tiến hành kiểm soát/kiểm tra phù hợp và cần thiết cho mục đích kiểm toán; 

10. Kiểm tra báo cáo chi phí (SOE) được đệ trình cho WB dựa trên bản đối chiếu chi phí hàng tháng được báo cáo trong các báo cáo quản lý tài chính (FMRs), và báo cáo này cũng phải được đệ trình cho WB hàng quý;

11. Đảm bảo đầy đủ hồ sơ liên quan đến các tài sản mua bởi Dự án, chi tiết bao gồm: giá trị tài sản, mô tả tài sản, vị trí tài sản và kiểm kê tài sản được thực hiện.

- Chuẩn bị sổ tay kiểm soát nội bộ chi tiết cho Dự án dựa trên sổ tay kiểm soát nội bộ được phát hành bởi Bộ Tài chính qua các Dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới;

- Tư vấn viên phải hợp tác với Ngân hàng Thế giới trong việc thực hiện hợp đồng.

 1. Thời gian thực hiện dịch vụ kiểm soát: 2 năm (đến ngày 31/12/2020).

Ban Quản lý Dự án HPET kính mời các nhà thầu (hãng kiểm toán) có đủ tư cách hợp lệ theo quy định của Ngân hàng Thế giới và quy định của Chính phủ Việt Nam về đấu thầu nộp hồ sơ quan tâm cho dịch vụ kiểm soát/kiểm toán nêu trên.

Hồ sơ quan tâm cần cung cấp các tài liệu và thông tin chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực theo yêu cầu và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ kiểm soát/kiểm toán.

Các tiêu chí đánh giá hồ sơ quan tâm bao gồm:

Mục 1: Tư cách hợp lệ của nhà thầu (hãng kiểm soát/kiểm toán)

 1. Yêu cầu số lượng: 01 bản gốc và 03 bản chụp hồ sơ quan tâm.
 2. Có Thư quan tâm được đại diện hợp pháp nhà thầu ký tên, đóng dấu.
 3. Không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ quan tâm với tư cách là nhà thầu chính.
 4. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu nhà thầu là liên danh).
 5. Có tư cách pháp nhân hợp pháp và đang hoạt động tại Việt Nam: có Đăng ký/Quyết định thành lập hoạt động do Cơ quan có thẩm quyền cấp.
 6. Được Ngân hàng Thế giới chấp thuận.
 7. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Mục 2: Năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu (hãng tư vấn)

 1. Thông tin chung về nhà thầu (địa chỉ, ngành nghề ...);
 2. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán; Kinh nghiệm kiểm soát cho các dự án về y tế; Cơ cấu tổ chức và nhân sự;
 3. Khả năng bố trí nhân sự thực hiện dịch vụ kiểm soát: Công ty kiểm soát phải có đội ngũ kiểm soát viên chuyên nghiệp, có trình độ và qua các lớp đào tạo kỹ thuật. Công ty kiểm soát phải cung cấp thông tin chi tiết về tên, trình độ, kinh nghiệm và chương trình giáo dục chuyên môn liên tục (CPE) của các kiểm soát viên được đề xuất, và thông tin chi tiết về các vị trí lãnh đạo và quản lý. Cụ thể: (i) Giám đốc kiểm soát; (ii) Trưởng nhóm kiểm soát; (iii) Đội ngũ kiểm soát viên (ít nhất 10 kiểm soát viên).

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo hình thức tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) được quy định tại “Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Chuyên gia tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng và Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn của Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 01/2011, hiệu chỉnh tháng 5/2014.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ Văn phòng Ban Quản lý Dự án HPET theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 đến 17 giờ).

Địa chỉ (*): Phòng 101-104, Tòa nhà Vạn Phúc, số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.6258.9595; Số Fax: 024.6273.6523; E-mail: msdt@hpet.vn

Hồ sơ quan tâm (01 bản gốc và 03 bản chụp) phải được gửi tới Văn phòng Ban Quản lý Dự án HPET theo địa chỉ (*) nêu trên trước 09 giờ 00, ngày 25 tháng 9 năm 2018.

Trân trọng cảm ơn./.              

Tên văn bản Đường dẫn
Thư quan tâm Tải về
Điều khoản tham chiếu (ENG) Tải về
Điều khoản tham chiếu (VIE) Tải về

                                 

 
@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site