Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Tuyển Tư vấn cá nhân trong nước phát triển và hỗ trợ triển khai áp dụng bộ công cụ lượng giá kiến thức và kỹ năng thực hành sau đào tạo ngắn hạn định hướng y học gia đình cho đội ngũ chăm sóc sức khỏe ban đầu
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 608

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (Gọi tắt là: Dự án HPET).

Số hiệp định tài chính: Cr.5441-VN

Tên tư vấn: Tư vấn cá nhân trong nước phát triển và hỗ trợ triển khai áp dụng bộ công cụ lượng giá kiến thức và kỹ năng thực hành sau đào tạo ngắn hạn định hướng y học gia đình cho đội ngũ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng thế giới cho Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) và một phần của khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để chi trả cho dịch vụ tư vấn dưới đây.

Mô tả về dịch vụ tư vấn và tiêu chí tuyển chọn được nêu cụ thể trong Điều khoản tham chiếu cho Tư vấn đính kèm.

Ban Quản lý Dự án HPET kính mời các tư vấn cá nhân có đủ tư cách hợp lệ nộp hồ sơ quan tâm cho vị trí tư vấn nêu trên. Hồ sơ quan tâm cần cung cấp các thông tin chứng minh tư vấn có năng lực theo yêu cầu và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ tư vấn (Hồ sơ quan tâm bao gồm: thư quan tâm, lý lịch khoa học cá nhân; bản chụp bằng cấp, văn bằng/chứng chỉ liên quan).

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo hình thức tuyển tư vấn cá nhân được quy định tại “Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Chuyên gia tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng, tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn của Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 01/2011, hiệu chỉnh tháng 5/2014.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ Văn phòng Ban QLDA HPET theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00, thư hai đến thứ sáu hàng tuần).

Địa chỉ: P.101-104, Tòa nhà Vạn Phúc, Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 04.6258.9595; Số Fax: 04.6273.6523; E-mail: msdt@hpet.vn

Hồ sơ quan tâm phải được gửi tới Văn phòng Ban QLDA HPET hoặc qua Email theo địa chỉ nêu trên trước 9 giờ 00 ngày 3 tháng 10 năm 2018.

Trân trọng cảm ơn./.

Thư mời quan tâm Thư mời
TOR Điều khoản tham chiếu TOR Tiếng Việt
TOR Điều khoản tham chiếu TOR Tiếng Anh

 

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site