Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

THƯ MỜI QUAN TÂM Tư vấn hãng trong nước thực hiện giám định hàng hóa và giám sát việc cung cấp hàng hóa.
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 358

THƯ MỜI QUAN TÂM
Kính gửi: Các tư vấn/hãng tư vấn

Quốc gia: Việt Nam
Tên dự án: “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế”
(Gọi tắt là: Dự án HPET).
Số hiệp định tài chính: Cr.5441-VN
Tên gói thầu dịch vụ tư vấn: Tư vấn hãng trong nước thực hiện giám định hàng
hóa và giám sát việc cung cấp hàng hóa.
Mã hoạt động: 3.2.7
Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng của
Ngân hàng thế giới cho Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ
thống y tế” (HPET) và một phần của khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để chi trả cho
dịch vụ tư vấn dưới đây.

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo hình thức tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn
(CQS) được quy định tại “Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Chuyên gia tư vấn trong các
Khoản vay của IBRD và Tín dụng, tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn
của Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 01/2011, hiệu chỉnh năm 2014.
Thông tin chi tiết, xin liên hệ Văn phòng Ban QLDA HPET theo địa chỉ dưới đây
trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00, thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).
Địa chỉ (*): P.101-104, Tòa nhà Vạn Phúc, Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.
Số điện thoại: 024.6258.9595; Số Fax: 024.6273.6523; E-mail: msdt@hpet.vn
Hồ sơ quan tâm (01 bản gốc và 03 bản chụp) phải được gửi tới Văn phòng Ban
Quản lý Dự án HPET theo địa chỉ (*) nêu trên trước 09 giờ 00, ngày 22 tháng 7 năm
2019.
Trân trọng cảm ơn./.

   
Thư quan tâm Tải về

 

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site