Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm gói thầu Kiểm toán độc lập giai đoạn 2019 - 2020
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 717

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm (danh sách ngắn có xếp hạng) gói thầu Kiểm toán độc lập giai đoạn 2019 - 2020 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 đợt 4 của Dự án HPET sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới và viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu âu ủy thác qua Ngân hàng Thế giới

Xét đề nghị thẩm định, phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm (danh sách ngắn có xếp hạng) gói thầu “Kiểm toán độc lập giai đoan 2019 - 2020” tại phiếu trình số 166/PTr-HPET ngày 13/9/2019 của Ban QLDA HPET và các tài liệu liên quan;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 17/9/2019 của Tổ thẩm định về kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm gói thầu “Kiểm toán độc lập giai đoan 2019 - 2020”;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án HPET,

QUYẾT ĐỊNH:

 Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm gói thầu “Kiểm toán độc lập giai đoan 2019 - 2020” bao gồm danh sách ngắn có xếp hạng các nhà thầu, cụ thể:

Tên nhà thầu

Điểm

Xếp hạng

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC

99,20

1

Công ty Trách nhiệm hữu hạn KPMG

85,80

3

Công ty Trách nhiệm hữu hạn NEXIA STT

92,30

2

Xin mời tải về file gốc đầy đủ TẠI ĐÂY

 

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site