Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn đào tạo liên tục cán bộ y tế (khu vực phía nam)
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 797

Nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cán bộ y tế, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế và Ban QLDA Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) đã phối hợp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn đào tạo liên tục cán bộ y tế (khu vực phía Nam) ngày 21/11/2019 tai Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu:

  • Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn việc đào tạo liên tục cán bộ y tế. 
  • Chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn việc đào tạo liên tục cán bộ y tế.

 

Một số hình ảnh Hội thảo: 

 

 

 

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site