Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

THÔNG BÁO MỜI THẦU (MUA SẮM HÀNG HÓA)
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 817

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(MUA SẮM HÀNG HÓA)

Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (gọi tắt: HPET)

Khoản  vay số/Tín dụng số/Tài trợ số: 5441-VN.

Tiêu đề gói thầu: Trang thiết bị khám Tai-Mũi-Họng, Răng-Hàm-Mặt, Mắt, một số trang thiết bị khám bệnh sơ cứu cấp cứu và Y dược cổ truyền cho Trạm Y tế xã mô hình điểm (gồm 02 lô: Lô 1- Trang thiết bị khám Tai-Mũi-Họng, Răng-Hàm-Mặt, Mắt, một số trang thiết bị khám bệnh sơ cứu cấp cứu cho Trạm Y tế xã mô hình điểm. Lô 2- Trang thiết bị khám Y dược cổ truyền cho Trạm Y tế xã mô hình điểm).

Số trích yếu (theo Kế hoạch đấu thầu): GC3-NCB109

1.         Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET), và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng cung cấp “Trang thiết bị khám Tai-Mũi-Họng, Răng-Hàm-Mặt, Mắt, một số trang thiết bị khám bệnh sơ cứu cấp cứu và Y dược cổ truyền cho Trạm Y tế xã mô hình điểm” (gồm 02 lô: Lô 1- Trang thiết bị khám Tai-Mũi-Họng, Răng-Hàm-Mặt, Mắt, một số trang thiết bị khám bệnh sơ cứu cấp cứu cho Trạm Y tế xã mô hình điểm. Lô 2- Trang thiết bị khám Y dược cổ truyền cho Trạm Y tế xã mô hình điểm).

2.         Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế thay mặt Chủ đầu tư là Bộ Y tế mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu cung cấp “Trang thiết bị khám Tai-Mũi-Họng, Răng-Hàm-Mặt, Mắt, một số trang thiết bị khám bệnh sơ cứu cấp cứu và Y dược cổ truyền cho Trạm Y tế xã mô hình điểm”. Gói thầu gồm 02 lô:

  • Lô 1- Trang thiết bị khám Tai-Mũi-Họng, Răng-Hàm-Mặt, Mắt, một số trang thiết bị khám bệnh sơ cứu cấp cứu cho Trạm Y tế xã mô hình điểm (gồm 19 hạng mục trang thiết bị)
  • Lô 2- Trang thiết bị khám Y dược cổ truyền cho Trạm Y tế xã mô hình điểm (gồm 10 hạng mục trang thiết bị).

3.         Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) được quy định trong Hướng dẫn Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới phiên bản tháng 01 năm 2011 và hiệu chỉnh năm 2014 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”-Sách đỏ), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4.         Các nhà thầu cần đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây:

  • Doanh thu bình quân hàng năm được xác định là tổng các khoản thanh toán mà Nhà thầu nhận được cho các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng ba (3) năm gần đây (2016, 2017, 2018) đạt ít nhất là 21 tỷ đồng Việt Nam cho lô 1; và 13 tỷ đồng Việt Nam cho lô 2.
  • Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất 02 hợp đồng cung cấp hàng hóa có tính chất tương tự như hàng hoá được đề xuất và được thực hiện thành công trong vòng ba (3) năm gần đây (2017, 2018, 2019); trong đó tổng giá trị tham gia của Nhà thầu trong các hợp đồng cung cấp hàng hóa có tính chất tương tự như hàng hoá được đề xuất phải có ít nhất 01 hợp đồng đạt không dưới 8 tỷ đồng Việt Nam đối với lô 1, và 5 tỷ đồng Việt Nam đối với lô 2.

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5.         Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến gói thầu này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Bên mời thầu là Ban Quản lý Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) và mua hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 08.00 giờ đến 17.00 giờ, Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2020 đến ngày 8 tháng 4 năm 2020 tại địa chỉ liên hệ ghi ở Mục 9 dưới đây.

6.         Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến gói thầu này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt thông qua hình thức nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng). Phương thức thanh toán là tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức giao trực tiếp. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7.         Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở Mục 9 dưới đây vào lúc hoặc trước: 09 giờ 00 phút ngày 8 tháng 4 năm 2020. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở Mục 9 dưới đây vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 8 tháng 4 năm 2020.

8.         Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm (bảo lãnh) dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9.         Địa chỉ liên hệ:
Ban Quản lý Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET)
Người nhận: Ông Nguyễn Ngô Quang
Địa chỉ:  Tòa nhà Vạn Phúc, Số 2, Núi Trúc, Ba Đình
Số tầng/số phòng: Phòng 101-104 
Thành phố: Hà Nội
Mã bưu điện: 100000
Quốc gia: Việt Nam
Số điện thoại: 024.6258.9595
Số Fax:  024.6273.6523
Địa chỉ e-mail: msdt@hpet.vn
Trang web: http://hpet.vn

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site