Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ (DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN)
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 472
 1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (Gọi tắt là Dự án HPET); tín dụng số 5441-VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời chào giá dưới đây.
 2. Tất cả các nhà thầu hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm Hàng hóa, Công trình và Dịch vụ phi tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới (phiên bản tháng 01/2011 sửa đổi năm 2014) và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham gia chào giá. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt Nam cần phải đạt được các yêu cầu sau: (i) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (ii) hoạt động theo luật thương mại; (iii) không phải là cơ quan trực thuộc Bên vay hoặc Bên vay lại (Chủ đầu tư hoặc Chủ dự án).
 3. Thay mặt cho Chủ đầu tư là Bộ Y tế, Ban Quản lý Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm gửi Hồ sơ chào giá (HSCG) cung cấp dịch vụ “Xuất bản, in ấn chương trình và tài liệu đào tạo cho đội ngũ chăm sóc sức khỏe ban đầu” theo danh mục dịch vụ, danh mục hàng hóa, phạm vi cung cấp, yêu cầu kỹ thuật được nêu tại Phụ lục 1 “Yêu cầu về phạm vi cung cấp” của Hồ sơ mời chào giá (HSMCG).
 4. Hồ sơ mời chào giá được phát hành tại địa chỉ (*) dưới đây, thời gian từ 08 giờ 00 ngày 10 tháng 8 năm 2020 trong giờ hành chính.
 5. Hồ sơ chào giá (gồm 01 bản gốc, 03 bản chụp) được đựng trong một túi phong bì dán kín, niêm phong và được nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ (*) dưới đây nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được không muộn hơn 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 8 năm 2020. Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại.
 6. (*) Địa chỉ Bên mời thầu:Ban Quản lý Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế”;Địa chỉ: Phòng 101, Tòa nhà Vạn Phúc, Số 2, Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam; Số điện thoại: 024.6258.9595; Số Fax:  024.6273.6523.

 7. Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 8 năm 2020. Thời gian mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 8 năm 2020 tại địa chỉ (*) nêu ở trên.
 8. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà nhà thầu:
 9. (i) Kết quả hoạt động tài chính: Yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong 03 năm gần nhất (năm 2017, 2018, 2019) được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương. Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, từng thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu nêu trên.

  (ii) Doanh thu bình quân hàng năm: Doanh thu bình quân hàng năm được xác định là tổng các khoản thanh toán mà Nhà thầu nhận được cho các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng 3 năm gần đây nhất (năm 2017, 2018, 2019) đạt ít nhất là 2,5 tỷ đồng; Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, tổng doanh thu của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu trên;

  (iii) Yêu cầu về nhân sự: Để đáp ứng chuyên môn của bộ sách Nhà thầu phải có ít nhất 05 biên tập viên có trình độ dược sỹ/bác sỹ được cấp chứng chỉ hành nghề biên tập theo Luật Xuất bản hiện hành (Có bằng cấp, chứng chỉ kèm theo);

  (iv) Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng có quy mô và tính chất tương tự: Nhà cung cấp/nhà thầu phải tham gia vào ít nhất 01 hợp đồng cung cấp hàng hóa (xuất bản, in ấn sách) có tính chất tương tự như hàng hoá được đề xuất và hợp đồng đã được thực hiện thành công hoặc thực hiện phần lớn (từ 80% trở lên) trong vòng ba (03) năm gần đây nhất (từ năm 2017); trong đó tổng giá trị của sự tham gia của Nhà thầu trong các hợp đồng cung cấp hàng hóa có tính chất tương tự như hàng hoá được đề xuất ít nhất đạt 1,3 tỷ đồng;

 10. Tất cả hồ sơ chào giá phải kèm theo Bảo đảm (bảo lãnh) dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời chào giá.
@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site