Loadding...
Lên đầu trang

Bình chọn

Thống kê truy cập

Buổi làm việc do GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, chủ trì tiếp đại diện tổ chức HAIVN về triển khai một số nội dung hợp tác trong đổi mới đào tạo y khoa
Đăng bởi Administrator Vào ngày Lượt xem: 1146

Ngày 3/4/2017, Dự án HPET đã tham gia buổi làm việc do GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, chủ trì tiếp đại diện tổ chức HAIVN về triển khai một số nội dung hợp tác trong đổi mới đào tạo y khoa.

Trong buổi làm việc, HAIVN đã báo cáo Thứ trưởng về các nội dung hỗ trợ 03 trường: ĐHYD Hồ Chí Minh, ĐHYD Huế, ĐHYD Thái Nguyên về đổi mới chương trình đào tạo y khoa 3 năm đầu, tập trung vào một số hoạt động như xây dựng khung chương trình đổi mới, lồng ghép xây dựng năng lực vào khung chương trình, phát triển giảng viên, thực hành y khoa...

Bộ Y tế hoan nghênh đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của HAIVN thông qua dự án IMPACT MED và đề nghị HAIVN tiếp tục tập trung vào các nội dụng: đào tạo giảng viên bệnh viện giảng dạy thực hành, việc xây dựng chương trình đổi mới bên cạnh tích hợp và dựa trên năng lực cần bám sát 9 tiêu chí kiểm định của WFME nhằm hướng tới đạt tiêu chuẩn kiểm định khu vực, hỗ trợ các hoạt động của Hội đồng tư vấn đổi mới đào tạo nhân lực y tế do Bộ Y tế thành lập và đặc biệt là bắt đầu việc xây dựng chương trình đào tạo lâm sàng cho 3 năm cuối của chương trình đào tạo BSĐK. Việc mở rộng hỗ trợ của HAIVN cần cân nhắc đến chất lượng, tập trung nguồn lực để đảm bảo sự đồng đều về hiệu quả.

Bộ Y tế giao dự án HPET làm đầu mối phối hợp với HAIVN tổ chức Hội thảo về Giảng dạy lâm sàng (Clinical Teaching). Với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế do HAIVN mời, hội thảo dự kiến tổ chức trong tháng 5 sẽ xây dựng được các nội dung cần hỗ trợ các trường để phát triển chương trình giảng dạy lâm sàng cho 3 năm cuối của chương trình đào tạo BSĐK.

Ban QLDA HPET.

@ 2015. Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y Tế HPET
Chính sách bảo mật / Sơ đồ site